SR   
portfolio
Messer logo manifestacije
Messer logo
Messer scena
Scena događaja
Messer promo materijal
Promo materijal
Messer promo materijal
Promo materijal

Otvaranje fabrike

Nemačaka kompanija Messer kupila je Tehnogas iz Smedereva. Otvaranje fabrike u oktobru 2006. sa ciljem da bude spektakularno za 300 zvanica i grad Smederevo. Propratiti otvaranje PR aktivnostima

Izazov

iskoristi ceo fabrički prostor - velika površina i 2 kule, tako da događaj ima celovitu priču; animirati ceo grad

Odgovor

angažman lokalnih umetničkih društava; besplatan koncert za Smedervljane

REALIZACIJA:

Corporate: logotip manifestacije
PR: KZN 80 medijskih kuća, koktel; svečane pozivnice
U fabričkom krugu – program: hor ženskog pevačkog društva iz Smedereva, splet narodnih igara, Vasilisa, helijumski baloni , vatromet, obilazak fabrike, alpinisti otvaraju logotip na kulama
Na centralnom gradskom trgu – koncert Željko Samardžić, Galija, vatromet, točenje piva

REZULTATI

Sve nacionalne televizije, dnevne novine objavile vest kao jednu od glavnih.