SR   

Mi smo kreativni studio koji se pre svega bavi grafičkim dizajnom. On je naša polazna tačka za osmišljavanje svakog vizuala, bilo to logotip ili osnova za multimedijalnu kampanju.


Kada u potpunosti razumemo šta poruka koju stvaramo treba da govori, počinjemo sa kreativnim radom. Najpre tražimo novu vezu između grafičkih elementa i značenja. Pronađenu vezu pretvaramo u znake koje potom stavljamo u kontekst priče koju brend ili osnovna ideja zahteva. Ta novostvorena priča nastavlja svoj život potpuno spremna da se prilagodi svesti svakog posmatrača.


A01 je znak, znak koji stoji na početku priče. To je ujedno i naše ime.