SR   
portfolio
Tvoja ideja
Tvoja ideja
Tvoja ideja
Majica
Tvoja ideja
TV reklama
Tvoja ideja
Diploma
1. decembar
TV spot
Tvoja ideja
Primena nargađenih radova
Tvoja ideja
Primena nargađenih radova
Tvoja ideja
Zbornik radova

Tvoja ideja

Pod pokroviteljstvom Vlade Srbije i Global Funda, Ekonomski insitut traži kampanju sa ciljem da poveća svest mladih o HIVu

Izazov

istinski zainteresovati mlade 15 - 25 za problematiku HIVa

Odgovor

interaktivna kampanja koja poziva mlade da kreativno učestvuju u osvešćivanju svojih vršnjaka, takmičarskog karaktera

Mehanika:

Lifleti sa kondomom šalju se u srednje škole i na fakultete Srbije sa pozivom da mladi pošalju svoj slogan i/ili crtež na temu “Korišćenje kondoma radi zaštite od polno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće”. Nagrađeni radovi biće korišćeni u kampanji narednih godinu dana, a autori dobijaju nagrade. Podrška kampanje - poznate ličnosti dodeljuju nagrade.

  • Communication vehicle – ATL, BTL, PR
  • TV, radio, print
  • Leaflets, posters, promo
  • Exit – štand, promo akcija
  • PR
  • Internet
Trajanje kampanje: školska 2003-04 godina

REZULTATI

Preko 900 pristiglih radova
Odjek - komentari na sajtu o nagrađenim radovima
Nastavak saradnje sa NVO:
1.decembar – TV i radio kampanja Dan umrilih od side